ติดต่อเรา

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
เลขที่ 391 ถนนพระราม 2 ซอย 33 (ซอยวัดยายร่ม)
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์
0 2870 7512 – 3, 0 2840 2501-4
โทรสาร
0 2870 7514
E-mail
info@roong-aroon.ac.th

แผนที่การเดินทาง
Google maps