ติดต่อเรา
RA Learning Spaces
ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
391 ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-870-7512-3, 02-840-2501-4 ต่อ 166
โทรสาร  : 02-870-7514
E-mail  : ratraining@roong-aroon.ac.th

Posts