ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปกับมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
บัญชี มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา……….
เลขที่บัญชี ………………………….